Ulrike Dusek

-colour-mepa_1.jpg" alt="" align="left" srcset="https://onzelucht.nl/wp-content/uploads/2020/09/u.dusek@rug.nl-colour-mepa_1.jpg 504w, https://onzelucht.nl/wp-content/uploads/2020/09/u.dusek@rug.nl-colour-mepa_1-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" />Ik werk bij het Centrum voor Isotopenonderzoek, van de Rijksuniversiteit Groningen en leidt een onderzoeksgroep met focus op fijnstof. Het zwaartepunt van dit onderzoek is gericht op de bronnen en het ontstaan van fijnstof in de atmosfeer en de interactie van fijnstof met wolken en klimaat. 

Ik heb natuurkunde gestudeerd aan de universiteit van Wenen, en ben tijdens mijn masteronderzoek voor het eerst in aanraking gekomen met het onderwerp fijnstof. Ik heb een promotieonderzoek in atmosfeerwetenschappen gedaan bij de University of Washington in Seattle, USA.  Vervolgens heb ik op vele plekken in de wereld fijnstof metingen gedaan, nieuwe analysemethodes ontwikkeld om zo de bronnen en effecten van fijnstof nog beter in kaart te brengen.

In de afgelopen jaren heb ik een onderzoeksgroep aan de RUG opgestart: het opzetten van fijnstof en wolkenmetingen in het atmosferisch meetstation Lutjewad (Hornhuizen) aan de kust van de Waddenzee. Dat nu onderdeel uitmaakt van het landelijk Ruisdael Observatorium voor Atmosfeeronderzoek.

Ik ben erg enthousiast over het te starten citizen science netwerk in het Noorden, dat fijnstof concentraties in kaart brengt en mensen bewust maakt van de kwaliteit van de lucht. Die wij tenslotte allemaal in ademen.

In het kader van mijn college Luchtkwaliteit wil ik graag afstudeerprojekten starten. En zo hoop ik ook studenten van de RUG te betrekken bij dit mooie initiatief en ze enthousiast te maken voor citizen science.

Prof. Ulrike Dusek